Cấu trúc chương trình

Quản trị và Kinh doanh quốc tế

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo được áp dụng theo học chế tín chỉ quy định tại Quy chế 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đồng thời được tích hợp với các đặc điểm ưu việt từ mô hình đào tạo tiên tiến bậc đại học tại Vương quốc Anh. Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ngay từ năm nhất với điều kiện tiếng Anh đầu vào tương đương IETLS 4.5. Sinh viên chưa đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào sẽ tham gia các khóa học tiếng Anh tăng cường (Pre-sessional courses) do Viện tổ chức.

Cấu trúc chương trình đào tạo khóa 2021-2025
STT Khối kiến thức Tín chỉ
1 Kiến thức giáo dục đại cương 48
2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

 • Kiến thức cơ sở của khối ngành
 • Kiến thức cơ sở ngành
 • Kiến thức ngành
 • Kiến thức chuyên ngành (gồm 6 tc tự chọn)

75

 • 3
 • 18
 • 21
 • 31
3 Kiến thức bổ trợ tự chọn (gồm 4 tc tự chọn) 6
4 Thực tập và đồ án chuyên ngành 9
            Tổng cộng 136

Khoa Kinh tế và Kinh doanh

Add: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Tel: (0236) 37 38 399

Email: ibm@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Lộ trình học tập

Chương trình được thiết kế theo mô hình đào tạo bậc đại học dành cho sinh viên quốc tế tại Vương quốc Anh. Theo đó, sinh viên theo học chương trình Dự bị đại học vào năm thứ nhất và học chuyên ngành vào 03 năm tiếp theo. Chương trình đào tạo kéo dài 04 năm bao gồm 09 học kỳ (Năm thứ nhất có 03 học kỳ), trong đó 08 học kỳ tích lũy kiến thức tại Viện (có thể bao gồm tối đa 02 học kì trao đổi ở nước ngoài) và 01 học kỳ thực tập tại doanh nghiệp.

Sinh viên có thể lựa chọn 01 kì thực tập tại doanh nghiệp vào kì 1 năm 2 (hoặc kì 2 năm 3) hoặc đi trao đổi ở nước ngoài trên cơ sở tích lũy đủ số tín chỉ tương đương kì thực tập. Tải lộ trình học tập tại đây

Năm 1

• English for Academic Purposed 1
• English for Academic Purposed 2
• English for Academic Purposed 3
• Academic Writing
• Business English
• Personal Development Planning
• Communication Skills
• Applied Computer Skills
• Global Culture
• Math for Economics
• Design Thinking
• Introduction to Economics
• Introduction to Business and Management

Năm 2

• Financial Accounting
• Introduction to Marketing
• Business Law
• Global Environment of Business
• Introduction to Management Accounting
• Foundation of Business Analytics
• Organizational Behavior
• International Business
• Philosophy of Marxism and Leninism
• Ho Chi Minh Ideology

Năm 3

• Business Research Methods
• Operations Management
• International Marketing
• International Trade Law
• Financial Management
• Internship
• Human Resource Management
• From Study to Work

Năm 4

• Event Management
• Advanced Business Analytics
• Recruiting, Hiring and Retaining Talent
• International Finance
• Project Management
• Leadership
• Digital Marketing
• Export – Import Business
• Contemporary Issues of International Business
• Strategy Management
• Business Capstone

Thực tập và đồ án chuyên ngành: 09 tín chỉ

Thực tập và đồ án chuyên ngành: sinh viên sẽ làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp (tối thiểu 30 giờ/ tuần) dưới sự hướng dẫn của giảng viên và giám sát tại doanh nghiệp. Sinh viên có thể chọn đi thực tập ở nước ngoài. Thời gian thực tập tối thiểu 20 tuần, tương đương khoảng hơn 700 giờ thực tập.

Kết thúc kỳ thực tập, sinh viên hoàn thành báo cáo thực tập cùng đề án chuyên ngành và bảo vệ trước hội đồng chuyên môn.

Sinh viên cũng có thể lựa chọn đi trao đổi ở nước ngoài để thay thế cho kỳ thực tập. Số tín chỉ tối thiểu cần tích lũy tương đương 14 tín chỉ (bao gồm 9 tín chỉ tương đương kỳ thực tập, 3 tín chỉ học phần Quản trị nguồn nhân lực và 2 tín chỉ của một học phần bổ trợ tự chọn). Các học phần đăng ký ở nước ngoài cần được sự đồng ý của cố vấn học tập và Tổ trưởng chuyên môn.

Học phần tiên quyết: Phương pháp Nghiên cứu Khoa học (BEB43066)

Chương trình đào tạo chi tiết

Thông tin chi tiết về chương trình đào tạo của ngành Quản trị và Kinh doanh quốc tế được thể hiện dưới đây:

 1. Chương trình đào tạo phiên bản 2017
 2. Chương trình đào tạo phiên bản 2019
 3. Chương trình đào tạo phiên bản 2021