Rà soát chương trình đào tạo và Báo cáo tự đánh giá ngành Khoa học và kỹ thuật máy tính - VNUK

Rà soát chương trình đào tạo và Báo cáo tự đánh giá ngành Khoa học và kỹ thuật máy tính

VNUK >Tin tức >Rà soát chương trình đào tạo và Báo cáo tự đánh giá ngành Khoa học và kỹ thuật máy tính

Hiện nay, việc đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) đạt chuẩn chất lượng theo các bộ tiêu chuẩn đánh giá trong nước và quốc tế là vấn đề rất cần thiết ở các trường đại học. Trong bối cảnh chung đó, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh, Đại học đà Nẵng (VNUK) đã và đang tích cực triển khai các hoạt động tự đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội và các bên liên quan.

Chương trình đào tạo ngành Khoa học và kỹ thuật máy tính (Computer Science and Engineering, gọi tắt là CSE) của VNUK được định kỳ rà soát, hiệu chỉnh nhằm đáp ứng sự phát triển của ngành và phù hợp với nhu cầu xã hội. Mục tiêu chung của chương trình là đào tạo các kỹ sư Khoa học và Kỹ thuật máy tính xuất sắc cho thị trường lao động trong và ngoài nước, trang bị cho các kỹ sư tốt nghiệp từ chương trình này năng lực về chuyên môn hoàn thiện, khả năng theo học các bậc học cao hơn và khả năng học tập trọn đời.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính có thể làm việc ở các phạm vi và lĩnh vực khác nhau như: Phân tích, thiết kế, phát triển các dự án; lập kế hoạch, hoạch định chính sách, nghiên cứu khoa học, giảng dạy. Sau khi tốt nghiệp kỹ sư Khoa học và kỹ thuật máy tính: Sinh viên có thể học tập nâng cao trình độ lên các chương trình Thạc sỹ và Tiến sỹ trong nước và ngoài nước, đặc biệt các trường đại học đối tác ở Anh Quốc và Úc.

Tại buổi rà soát chương trình đào tạo ngày 12/8/2022, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Đinh Thành Việt – Trưởng ban Ban Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Đại học Đà Nẵng – cùng đại diện lãnh đạo Viện, các giảng viên của ngành Khoa học và kỹ thuật máy tính, và các bộ phận liên quan, tổ rà soát hồ sơ minh chứng đã nắm được kỹ thuật mã hóa, lựa chọn minh chứng đánh giá phù hợp với yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn đồng thời cập nhật cơ sở dữ liệu đến ngày 12/8/2022. Ban cũng đã lập danh mục minh chứng cấp Viện để thuận tiện cho các ngành tra cứu dữ liệu dùng chung, phục vụ cho công tác bảo đảm chất lượng cấp chương trình.

Bên cạnh đó, Ban cũng đã hướng dẫn VNUK báo cáo, đọc và đối sánh báo cáo tự đánh giá của chương trình đào tạo với yêu cầu của mốc chuẩn được quy định tại Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng.

Nhóm chuyên trách ngành Khoa học và kỹ thuật máy tính đã báo cáo về kết quả thực hiện công tác chuẩn bị đánh giá của chương trình và chỉ ra một số tồn tại mà hai nhóm còn vướng mắc như còn thiếu một số minh chứng về hoạt động của các phòng máy tính computer lab.

Kiểm định chất lượng giáo dục cũng như việc rà soát lại toàn bộ quá trình đào tạo của mình một cách có hệ thống để từ đó điều chỉnh mục tiêu, nội dung, phương pháp, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người học, góp phần khẳng định uy tín, vị thế của VNUK với toàn xã hội là một việc rất quan trọng và cần thiết.

Kết luận tại phiên họp, PGS.TS. Đinh Thành Việt cho rằng các đơn vị chức năng trong Viện cần phối hợp, tham gia tích cực hơn nữa vào hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài chất lượng các chương trình đào tạo sắp tới; Hội đồng cần rà soát lại một số nội dung, minh chứng của các nhóm chuyên trách để hoàn thiện báo cáo. Ban Đảm bảo chất lượng tiếp tục phát huy vai trò thường trực, hỗ trợ hoạt động đánh giá chất lượng của Viện, phát huy khả năng tổng hợp, phân tích và bổ sung các minh chứng cần thiết để nâng điểm cho một số tiêu chí đạt yêu cầu và cải thiện những tiêu chí chưa đạt.

Verified by MonsterInsights