Lưu trữ VNUK - VNUK
VNUK

Tag

Những năm gần đây, thế giới chứng kiến sự tăng trưởng theo cấp số nhân của Big Data và được dự đoán sẽ phát triển thêm trong nhiều năm tới. Dữ liệu được ứng dụng trong toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp. Việc phân tích dữ liệu, đặc biệt trong lĩnh vực Marketing...
Read More
Rất nhiều sinh viên năm cuối nói với VNUK Career Service rằng họ ước gì bản thân đã có thể chủ động hơn trong việc lên kế hoạch sớm cho nghề nghiệp của họ trong những năm đại học và làm nhiều hơn để tận dụng tối đa thời gian của họ tại VNUK. Năm...
Read More