Chiến lược của VNUK

Tầm nhìn, sứ mệnh

Nhịp cầu cảm hứng

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh – được hình thành do thỏa thuận giữa hai chính phủ Việt Nam và Anh quốc, sẽ trở thành trường Đại học quốc tế, thuộc Đại học Đà Nẵng.

Tầm nhìn

Nhịp cầu cảm hứng – Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh nỗ lực trở thành trường đại học đẳng cấp quốc tế với những nghiên cứu đột phá, đào tạo đội ngũ nhân lực phát triển toàn diện trong một môi trường sáng tạo và nhân bản.

Sứ mệnh

  • Thực hiện các dự án nghiên cứu có chất lượng quốc tế, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển của xã hội;
  • Phát triển và cung cấp các chương trình đào tạo hiện đại và đẳng cấp;
  • Trang bị cho người học những kỹ năng cần thiết để có thể làm chủ tương lai của bản thân và góp phần xây dựng thế giới tốt đẹp hơn;
  • Đem đến cho giảng viên và người học môi trường học tập và làm việc thân thiện và đầy hứng khởi.

Các giá trị cốt lõi

Tại VNUK, chúng tôi tôn trọng ba giá trị: ĐỔI MỚI SÁNG TẠO – THẤU CẢM – KIÊN TRÌ.

Mỗi cán bộ giảng viên, sinh viên tại VNUK luôn mang trong mình sự tò mò vế thế giới, khao khát được sáng tạo và tạo ra sự thay đổi. Họ cũng luôn hiểu rằng họ luôn phải nuôi dưỡng tình yêu thương và sự cảm thông sâu sắc với con người. Và để thành công, mỗi chúng tôi hiểu rằng, sự tận tụy, quyết tâm thực hiện đến cùng mục tiêu và ước mơ của mình là điều căn bản. Những giá trị này được thấm nhuần trong mọi hoạt động, mọi trải nghiệm và trong mọi mục tiêu của chúng tôi. Bởi chúng tôi tin chắc rằng, đây là những giá trị quan trọng để làm cho thế giới tốt đẹp hơn, mỗi quốc gia được thịnh vượng, và mỗi con người được hạnh phúc. 

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Be honest, respectful and just.

THẤU CẢM

Choose to care.

KIÊN TRÌ

Be insatiably curious.

Lời nói của Viện trưởng:………………..