[Thông báo] Kết quả xét tuyển Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng năm 2023 - VNUK

[Thông báo] Kết quả xét tuyển Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng năm 2023

VNUK >Tin tức >[Thông báo] Kết quả xét tuyển Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng năm 2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng năm 2023 thông báo Kết quả xét tuyển Vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng năm 2023.

Kính mời quý anh, chị đọc thông báo tại đây

Verified by MonsterInsights