Thông báo - VNUK

Thông báo

Thư mời gửi đề xuất đăng ký thực hiện đề tài Nghiên cứu Khoa học của sinh viên cấp cơ sở (cấp Viện) năm học 2022 – 2023

Với mục đích rèn luyện tính sáng tạo, khả năng tư duy, hình thành đam mê nghiên cứu khoa học (NCKH) và năng lực học tập suốt đời cho sinh viên, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng triển khai hoạt động NCKH hang năm cho sinh viên. Viện thông báo đến toàn thể cán bộ và sinh viên của Viện một số nội dung như sau:

Đối tượng tham gia:

Đối tượng tham gia nghiên cứu thực hiện đề tài là những sinh viên có học lực từ khá trở lên (điểm số ≥ 2,5), có tư cách đạo đức tốt, đang theo học và thuộc diện quản lý của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh.

Nội dung và thành viên tham gia đề tài:

 • Các đề tài NCKH của sinh viên có thể là một phần nội dung của đề tài NCKH các cấp do giảng viên, cán bộ nghiên cứu, các nhà khoa học chủ trì, hoặc là đề tài NCKH độc lập do từng sinh viên hoặc một nhóm sinh viên thực hiện dưới sự hướng dẫn của các giảng viên, nhà khoa học trong nước hoặc ngoài nước.
 •  Số sinh viên tham gia thực hiện không quá 05 người đối với một đề tài, trong đó có 01 sinh viên chịu trách  nhiệm chính. Mỗi sinh viên chỉ chịu trách nhiệm chính 01 đề tài và tham gia không quá 02 đề tài trong cùng một thời điểm.
 •  Mỗi đề tài NCKH của sinh viên có thể có nhiều hơn 01 cán bộ hướng dẫn. Mỗi cán bộ hướng dẫn tối đa 2 đề tài.

Lĩnh vực nghiên cứu:

Sinh viên có thể đăng ký đề tài nghiên cứu thuộc các nhóm lĩnh vực sau đây:

 • Lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Kinh tế và Kinh doanh: Quản trị Kinh doanh quốc tế
 • Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế
 • Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ gồm có
 • Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
 • Khoa học dữ liệu
 • Khoa học Y Sinh
 • Liên ngành

Đăng ký thực hiện đề tài:

Điền thông tin vào Phiếu đề xuất đề tài NCKH (trong mục Biểu mẫu) và gửi bản giấy về Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế đồng thời bản điện tử về email: khcn-htqt@vnuk.edu.vn

Hạn nộp: 20/03/2023.

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: 0236 629 8868

Email: khcn-htqt@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Verified by MonsterInsights