Tin tức & Sự kiện - VNUK

Tin tức & Sự kiện

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh

Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

TS. Lê Hoàng Sinh
Trưởng phòng
Email: sinh.le@vnuk.edu.vn

Mrs. Đặng Trương Hồng Ngọc
Chuyên viên phụ trách
ĐT: 0906 588 690

Email: internationaloffice@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Verified by MonsterInsights