Tuyển dụng - VNUK

Tuyển dụng

STT

Số hiệu

Nội dung

Link

1 Quyết định ban hành quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của ĐHĐN Quyết định ban hành quy định tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp của ĐHĐN

Xem thêm tại đây

2 Kế hoạch tuyển dụng Kế hoạch tuyển dụng hàng năm Xem thêm tại đây
3 Tờ trình tuyển dụng viên chức của VNUK Tờ trình tuyển dụng viên chức của VNUK Xem thêm tại đây
4 Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức (2017-2021) Xem thêm tại đây
5 Thông báo kết quả tuyển dụng Thông báo kết quả tuyển dụng và kí hợp đồng làm việc với ứng viên trúng tuyển viên chức (2017-2021) Xem thêm tại đây
6 Lịch thi Tuyển dụng viên chức Lịch thi tuyển dụng viên chức 2017-2021 Xem thêm tại đây
7 Thông báo kết quả tuyển dụng Thông báo Kết quả điểm xét tuyển Vòng 2 ( Phỏng vấn), kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 Xem thêm tại đây

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt – Anh

Tổ Hành chính – Tổng hơp

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: (0236)36.46.587

Email: adminoffice@vnuk.edu.vn

Thứ Hai – Thứ Sáu, 8: 00 – 17:00

Thông tin mạng xã hội

Verified by MonsterInsights