VNUK tắt điện hưởng ứng Giờ Trái Đất - VNUK

VNUK tắt điện hưởng ứng Giờ Trái Đất

VNUK >ctsv >VNUK tắt điện hưởng ứng Giờ Trái Đất

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh (VNUK), Đại học Đà Nẵng sẽ tham gia cùng cộng đồng toàn cầu với sứ mệnh nâng cao nhận thức và tiết kiệm năng lượng bằng cách tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất vào Thứ Bảy, ngày 23 tháng 3, năm 2024.

Sinh viên, Giảng viên và cán bộ tại Viện được khuyến khích tắt đèn từ 8:30 đến 9:30 tối để cùng hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ đóng góp những điều  tích cực cho hành tinh. 

Giờ Trái đất là một lời nhắc nhở quan trọng rằng một vài thay đổi có ý thức cũng có thể mang lại những tác động to lớn.

Để giúp thúc đẩy một hành tinh xanh hơn, VNUK sẽ tắt đèn ở các khu vực sau:

  • Bảng đèn quảng cáo Tòa nhà
  • Tòa nhà Trung tâm sẽ giảm mức chiếu sáng xuống mức tối thiểu.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận hành chính, quản lý cơ sở vật chất tại hotline 0236.37.38.399 hoặc email admin@vnuk.udn.vn

Verified by MonsterInsights