Xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng vào VNUK

Xét tuyển theo PT Tuyển sinh riêng năm học 2022 – 2023

VNUK >Đăng ký xét tuyển >Xét tuyển theo PT Tuyển sinh riêng năm học 2022 – 2023

XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH RIÊNG CỦA VNUK

Năm học 2022-2023, ngoài các phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh xét tuyển theo phương thức tuyển sinh riêng đối với các chương trình đào tạo quốc tế với các nhóm xét tuyển và nguyên tắc xét tuyển như sau: 

Các ngành, chuyên ngành xét tuyển theo phương thức Tuyển sinh riêng

TT

Tên ngành/ chuyên ngành XT theo đề án Tuyển sinh riêng

Mã ĐKXT

 

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT – ANH

DDV

1

Quản trị và Kinh doanh quốc tế

7340124

1.1

Quản trị và Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế (THM)

7340124-THM

1.2

Quản trị và Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Số (DBM)

7340124-DBM

2

Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

7480204

2.1

Khoa học và Kỹ thuật Máy tính – Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu

7480204-DT

3

Khoa học Y sinh

7420204

4

Công nghệ Nano (Dự kiến)

7510409

Các nhóm xét tuyển
Nhóm 1

Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi Học sinh giỏi dành cho học sinh lớp 12 hoặc giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc thi Khoa học Kỹ thuật khối THPT cấp Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung Ương trong các năm 2019, 2020, 2021. Cụ thể:

Điều kiện

Đối với cuộc thi HSG các bộ môn văn hóa:

TT

Môn thi học sinh giỏi

Ngành

Mã ngành

1

Toán, Tiếng Anh

Quản trị và Kinh doanh quốc tế

7340124

2

Toán, Tin học

Khoa học và Kĩ thuật máy tính

7480204

3

Toán, Hóa học, Sinh học

Khoa học Y sinh

7420204

4

Toán, Lý, Hóa

Công nghệ Nano (Dự kiến)

7510409

Đối với các cuộc thi Khoa học Kỹ thuật khối THPT:               

TT

Lĩnh vực thi sáng tạo KHKT

Ngành đào tạo

Mã ngành

1

Toán học

Khoa học xã hội và hành vi

Quản trị và kinh doanh quốc tế

7340124

2

Hệ thống nhúng

Rô bốt và máy tính thông minh

Phần mềm hệ thống

Khoa học và Kĩ thuật máy tính

7480204

3

Vi sinh;

Hóa sinh;

Kỹ thuật y sinh;

Sinh học tế bào và phân tử

Khoa học Y sinh

7420204

4

Toán học;

Hoá học;

Vật lý và Thiên văn;

Khoa học vật liệu

Công nghệ Nano (Dự kiến)

7510409

Nhóm 2

Xét tuyển đối với các thí sinh có chứng chỉ tốt nghiệp THPT quốc tế sử dụng kết quả kỳ thi A Level / SAT / ACT / IBD / IGCSE / ATAR trong khoảng thời gian 02 năm (tính đến 01/9/2022 và đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo thứ tự ưu tiên của các chứng chỉ. Cụ thể:

Điều kiện: (1 trong các chứng chỉ sau)

 • A Level: 3 môn xét tuyển trong kỳ thi A-Level trung bình không dưới 65%. Các môn được chọn để xét tuyển gồm: Đối với các ngành khối khoa học kỹ thuật – môn Toán và ít nhất 1 môn khoa học tự nhiên. Đối với các ngành khối kinh tế – môn Toán và 1 môn Khoa học xã hội
 • SAT: Đạt điểm từ 1100/1600 trở lên.
 • ACT (American College Testing): 22/36 trở lên
 • IBD (International Baccalaureate Diploma): 26/42 trở lên
 • IGCSE (International General Certificate of Secondary Education): 3 môn xét tuyển trung bình không dưới 65%. Đối với các ngành khối khoa học kỹ thuật: Toán học và ít nhất 1 môn khoa học tự nhiên. Đối với các ngành khối kinh tế: Toán học và 1 môn Khoa học xã hội
 • ATAR (Australian Tertiary Admission Rank): Trung bình 3 môn từ 65% trở lên  
 • Các ngành xét tuyển: Tất cả các ngành tuyển sinh.
Nhóm 3

Thí sinh phải nằm trong 1 trong 2 trường hợp sau:

 • Trường hợp 1: Thí sinh có Tổng tổ hợp Điểm xét tuyển (ĐXT) >= 22.5
 • Trường hợp 2: Thí sinh có Tổng tổ hợp Điểm xét tuyển (ĐXT)>=21,0 ĐXT của tiếng Anh >=7.0
 • Trường hợp 3: Trường hợp 3: ĐXT>=19 IELTS quốc tế >=5.0 hoặc TOEFL iBT >=35

 

Tên ngành/chuyên ngành xét tuyển theo nhóm 3

Mã ĐKXT

Tổ hợp ĐXT

1

Quản trị và Kinh doanh quốc tế

7340124

1. A00
2. A01
3. D01
4. D10

1.1

Quản trị và Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế (THM)

7340124-THM

1.2

Quản trị và Kinh doanh quốc tế – Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Số (DBM)

7340124-DBM

2

Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

7480204

1. A00
2. D01
3. C01
4. A01

2.1

Khoa học và Kỹ thuật Máy tính – Chuyên ngành Khoa học Dữ liệu

7480204-DT

3

Khoa học Y sinh

7420204

1. A00
2. D07
3. B00
4. B08

4

Công nghệ Nano (Dự kiến)

7510409

1. A00
2. A01
3. B00
4. D07

Ghi chú: Điểm môn học dùng để xét tuyển là trung bình cộng của điểm trung bình kết quả học tập THPT môn học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12; Điểm xét tuyển (ĐXT) là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên theo quy định hiện hành.

Các ngành xét tuyển: Tất cả các ngành tuyển sinh.

Nhóm 4

Xét tuyển các thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) ở nước ngoài, hoặc chương trình nước ngoài tại Việt Nam, hoặc chương trình hỗn hợp học tại Việt Nam và nước ngoài các năm 2019, 2020 và 2021 có điểm trung bình chung các học kỳ của cấp THPT (trừ học kỳ cuối của năm học cuối cấp THPT) từ 75% trở lên quy đổi theo thang điểm 10. Trường hợp không có điểm trung bình từng năm học hoặc toàn khóa thì sẽ lấy điểm trung bình 3 môn có liên quan gần nhất với từng ngành và đối với các ngành khối khoa học kỹ thuật: Toán học và ít nhất 1 môn khoa học tự nhiên. Đối với các ngành khối kinh tế: Toán học và 1 môn Khoa học xã hội

Các ngành xét tuyển: Tất cả các ngành tuyển sinh.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN
Hồ sơ đăng ký
 • Phiếu đăng ký xét tuyển
 • Bản sao hợp lệ của các chứng chỉ và giấy tờ có liên quan
Nguyên tắc xét tuyển
 1. Thí sinh được đăng ký xét tuyển tối đa 02 nguyện vọng vào các ngành học của Trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
 2. Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế trong thời hạn 02 năm (tính đến 01/9/2021) đạt IELTS từ 6.0 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 79 trở lên không cần tham gia phỏng vấn và được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên của các nhóm tại mục 1.6.2 này.
 3. Các thí sinh còn lại cần tham gia phỏng vấn do Viện VNUK tỏ chức. Buổi phỏng vấn để xác định thí sinh có ”Phù hợp” hoặc Không phù hợp” và là buổi trao đổi đồng kiến tạo nhằm có những thảo luận ban đầu cho một quá trình đồng hành tương lai giữa thí sinh và nhà trường. Kết quả kỳ phỏng vấn tuyển sinh căn cứ vào bài luận giới thiệu bản thân, thành tích của cá nhân, phần trả lời phỏng vấn và kết quả xét tuyển các tiêu chí theo thứ tự ưu tiến của các nhóm tại mục 1.6.2 này.
 4. Trong trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng vào một ngành học vượt quá số chỉ tiêu của ngành học quy định, Viện sẽ xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên của các nhóm xét tuyển từ Nhóm 1 đến Nhóm 4 trong mục 1.6.2 này
 5. Thí sinh trong cùng một nhóm thì xét ưu tiên theo điểm tiếng Anh từ cao xuống thấp
THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ
 • Thời gian, hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của Viện và xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ): Từ tháng 02/2022 đến hết tháng 12/2022. Các đợt xét tuyển sẽ được thông báo 15 ngày trước khi bắt đầu.
THỜI GIAN PHỎNG VẤN

– Thời gian dự kiến phỏng vấn đợt 1 và các đợt bổ sung tùy thuộc vào thời gian nộp hồ sơ của thí sinh, trong vòng không quá 02 tuần kể từ ngày nhận hồ sơ.

ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng

Bộ phận Tuyển sinh

Tầng 1, tòa nhà VNUK, 158A Lê Lợi, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Đối tượng: các thí sinh trên toàn quốc.

LỆ PHÍ XÉT TUYỂN
 • Phí xét tuyển đối với các thí sinh chỉ phải nộp bài tự luận cá nhân (tức được miễn phỏng vấn): 60.000 vnđ/hồ sơ
 • Phí xét tuyển đối với các thí sinh nộp bài tự luận cá nhân và phỏng vấn đầu vào hoặc phỏng vấn để được xét học bổng: 120.000 vnđ/hồ sơ.
 • Lưu ý: Quy trình phỏng vấn là bắt buộc đối với các thí sinh muốn xét học bổng tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh.
Lệ phí bao gồm các nội dung: 
 • Xử lý hồ sơ đăng ký xét tuyển
 • Tổ chức các Workshop hướng dẫn viết bài tự luận cá nhân & hướng dẫn tham gia phỏng vấn.
 • Đánh giá bài luận giới thiệu bản thân
 • Phỏng vấn / tư vấn với 02 giảng viên của hội đồng tuyển sinh về ngành học hoặc phỏng vấn để lựa chọn những thí sinh xứng đáng nhận học bổng
 • Công bố kết quả xét tuyển.
Liên hệ

Địa chỉ website: www.vnuk.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/vnuk.edu.vn/

Số điện thoại hotline: 0905 556654

Email: admission@vnuk.edu.vn                    

Leave a Reply

Verified by MonsterInsights