Cách thức nộp hồ sơ - VNUK
Xét tuyển bằng điểm SAT

Cách thức nộp hồ sơ

Cách nộp hồ sơ

Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM

Để biết thông tin chi tiết về kỳ thi, thí sinh truy cập địa chỉ:

http://cete.vnuhcm.edu.vn/thi-danh-gia-nang-luc.html

Để đăng ký dự thi đăng ký online, thí sinh truy cập vào địa chỉ:

https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/

 

Đăng ký ngay

Học viên năm đầu

mở rộng phương thức xét tuyển – “cánh cửa tương lai” rút ngắn khoảng cách đến với trường đại học công lập quốc tế

Verified by MonsterInsights