Tổ hợp xét tuyển - VNUK
Xét tuyển bằng điểm THPT

Tổ hợp xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển

Xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mã trường: DDV

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Địa chỉ website: www.vnuk.edu.vn

Địa chỉ website tuyển sinh: www.tuyensinhvnuk.edu.vn

1. Quản trị và Kinh doanh quốc tế (IBM) Mã ngành: 7340124
 

STT

NGÀNH

MÃ NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH

1

Quản trị và Kinh doanh Quốc tế

7340124

1.1

Quản trị và Kinh doanh Quốc tế

1.2

Quản trị Du lịch và Khách sạn Quốc tế 

1.3

Kinh doanh Thương mại Quốc tế

1.4

Quản trị Kinh doanh Số

1.5

Marketing Hướng Dữ liệu

1. Toán + Vật lí + Tiếng Anh
2. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
3. Toán + Hoá học + Tiếng Anh
4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh
 
2. Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (CSE) Mã ngành: 7480204
 
STT Tên ngành – Chuyên ngành Mã ĐKXT Tổ hợp xét tuyển 
1 Khoa học Máy tính – Chuyên ngành Công nghệ Phần mềm 7480101 – SE 1. Toán + Vật lí + Hoá học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ Văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh
2 Khoa học Máy tính 7480101 – CSE 1. Toán + Vật lí + Hoá học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ Văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh
 
 
3. Khoa học Y sinh (BMS) Mã ngành: 7420204
 

STT

NGÀNH

MÃ NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH

1

Khoa học Y Sinh 

7420204

3.1

Khoa học Y Sinh

1. Toán + Vật lí + Hoá học
2. Toán + Hóa học + Tiếng Anh
3. Toán + Hóa học + Sinh học
4. Toán + Sinh học + Tiếng Anh
 
4. Công nghệ Vật liệu – CN Công nghệ Nano  Mã ngành: 7510402
 

STT

NGÀNH

MÃ NGÀNH

CHUYÊN NGÀNH

1

Công nghệ Vật liệu

7510402

4.1

Công nghệ Nano

1. Toán + Vật lí + Hoá học
2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh
3. Toán + Hóa học + Tiếng Anh
4. Toán + Hóa học + Sinh học

– Điểm của tất cả các bài thi/môn xét tuyển đều có hệ số 1.

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Công bố sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia.

Đăng ký ngay

Học viên năm đầu

mở rộng phương thức xét tuyển – “cánh cửa tương lai” rút ngắn khoảng cách đến với trường đại học công lập quốc tế

Verified by MonsterInsights