Tổ hợp xét tuyển - VNUK
Xét tuyển bằng điểm THPT

Tổ hợp xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển

Xét tuyển theo điểm thi THPT Quốc gia

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mã trường: DDV

Địa chỉ: 158A Lê Lợi, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Địa chỉ website: www.vnuk.edu.vn

Địa chỉ website tuyển sinh: www.tuyensinhvnuk.edu.vn

1⃣ Quản trị và Kinh doanh quốc tế (IBM)
Mã ngành: 7340124
 
1. Toán + Vật lí + Hoá học
2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Địa lí + Tiếng Anh
 
2⃣ Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế (THM)
Mã ngành: 7340124-THM
 
1. Toán + Vật lí + Hoá học
2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh
3. Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Địa lí + Tiếng Anh
 
3⃣ Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (CSE)
Mã ngành: 7480204
 
1. Toán + Vật lí + Hoá học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ Văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh
 
4⃣ Khoa học Dữ liệu (DS)
Mã ngành: 7480204DT
 
1. Toán + Vật lí + Hoá học
2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh
3. Ngữ Văn + Toán + Tiếng Anh
4. Toán + Khoa học tự nhiên + Tiếng Anh
 
5⃣ Khoa học Y sinh (BMS)
Mã ngành: 7420204
 
1. Toán + Vật lí + Hoá học
2. Toán + Hoá học + Tiếng Anh
3. Toán + Hoá học + Sinh học
4. Toán + Sinh học + Tiếng Anh
 

– Điểm của tất cả các bài thi/môn xét tuyển đều có hệ số 1.

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Công bố sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia.

Đăng ký ngay

Học viên năm đầu

mở rộng phương thức xét tuyển – “cánh cửa tương lai” rút ngắn khoảng cách đến với trường đại học công lập quốc tế