Thông báo về việc công nhận kết quả trúng truyển viên chức, kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng năm 2023 - VNUK

Thông báo về việc công nhận kết quả trúng truyển viên chức, kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng năm 2023

VNUK >Tin tức >Thông báo về việc công nhận kết quả trúng truyển viên chức, kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng năm 2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng năm 2023 thông báo Kết quả về việc công nhận kết quả trúng truyển viên chức, kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng năm 2023

Kính mời quý anh, chị đọc thông báo tại đây

Verified by MonsterInsights