13 Tháng Ba, 2024 - VNUK
Tháng Ba 13, 2024

Day

Superb Alumni in your Area: Trải nghiệm môi trường làm việc chuẩn 6 sao tại Banyan Tree của Đoàn Nguyễn Bảo Trâm VNUK: Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình?  Mình là Đoàn Nguyễn Bảo Trâm, cựu sinh viên K18 chuyên ngành Quản trị và Kinh doanh Quốc tế, Viện Nghiên cứu...
Read More
Verified by MonsterInsights