22 Tháng Tư, 2024 - VNUK
Tháng Tư 22, 2024

Day

Tổ chức đào tạo thực hành Chartered Management Institute (gọi tắt là CMI) là tổ chức chuyên nghiệp hàng đầu về quản lý và lãnh đạo, được xây dựng trên bốn giá trị cốt lõi, bao gồm: sự chuyên nghiệp, sự tiến bộ, niềm đam mê và tính thực tiễn. Tính đến thời điểm hiện...
Read More
Verified by MonsterInsights